Řecko, Kos15

Sehenswürdigkeit Agora

Fotografie

Informationen

Angora je významné archeologické naleziště. Naleznete jej v hlavním městě Kos, nedaleko přístavu.

Agora dosáhla rozkvětu ve 3. až 4. století př. n. l., kdy sloužila především jako tržiště. Díky své strategické poloze v blízkosti hlavního přístavu ostrova se brzy stává významným centrem obchodu a směny zboží všeho druhu. A rozvíjí se nejen obchodně, ale i architektonicky. Ještě dnes můžeme obdivovat vzácné architektonické prvky, zdobené sloupy, štukatérské práce, mozaiky.

Mnohé architektonické skvosty byly zničeny ve 14. století, kdy začíná výstavba nedalekého hradu „Hradu rytířů Řádu svatého Jana“. Materiál na jeho výstavbu je brán právě z ruin Angory. Dalšímu poničení tohoto místa nastává během zemětřesení v roce 1933. Tato přírodní katastrofa, měla ale i pozitivní dopad. Odkrylo pozůstatky staveb starších dat. Byly například objeveny části Héraklova chrámu, jednoho z chrámů bohyně Afrodité. Dvě sloupové haly z 3.– 4. století p.n.l, či raně křesťanská bazilika z 5 století p.n.l..

Karte anzeigen