Řecko, Kos33

Sehenswürdigkeit Asklepion

Fotografie

Informationen

Asklépion je významné archeologické naleziště, nejvýznamější památka na ostrově Kos. Naleznete jej 5 km jihozápadně od hlavního města Kos.

Asklépion je kompex chrámů obklopený lesy, vystavený na ruinách staveb z dřívějšího období.

Vznik Asklépionu se datuje do 4 století př.n.l. Sloužil jako nemocnice a školící centrum, kam jezdili i zkušení lékaři, aby se seznámili s novými metodami léčby. Ve své době se jednalo tedy o vyhlášené lékařské středisko, které využívalo nejnovějších lékařských poznatků a navštěvovali jej lidé z celého Řecka.

Prý zde učil i sám Hippokrates, otec moderního lékařství.

Archeologický komplex leží v kopcovitém terénu. Je rozdělen do tří úrovní, které jsou propojeny mramorovým schodištěm. Za centrum tohoto komplexu lze považovat pozůstatky chrámu zasvěceného Asklépiovi, bohu zdraví a medicíny. Byl to syn boha Apollóna, jenž měl nadání léčit a naučil se i uzdravovat mrtvé, za což ho Zeus zabil bleskem. Tento chrám vystavený ve 2 století p.n.l. obklopují další menší chrámy a oltáře.

Při návštěvě tohoto komplexu můžete obdivovat již zmíněné monumentální mramorové schodiště, nádherně zdobené antické sloupy, podlahové mozaiky. Z nejvyššího místa komplexu je vidět město Kos a východní pobřeží ostrova.

Karte anzeigen